Kiểm tra độ bền nhiệt của vật liệu, đo khả năng oxi hóa kim loại và phi kim ở nhiệt độ cao

1. Hãng, tên nước: NETZSCH - Đức

2. Chức năng:

  • Kiểm tra độ bền nhiệt của vật liệu
  • Đo khả năng oxi hóa kim loại và phi kim ở nhiệt độ cao
  • Phân tích thành phần nguyên liệu
  • Động học phản ứng pha rắn

3. Nơi lắp đặt: Phòng 209, nhà A12, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH&CN (18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)

4. Thông số kỹ thuật:

  • Nhiệt độ đo : 20oC đến 1100oC
  • Độ chính xác nhiệt độ: ±0,3K
  • Tốc độ nâng nhiệt: 0,001 đến 200K/phút