Kiểm tra độ bền mầu của tơ sợi như Denim, kiểm tra độ phơi nhiễm ozone của cao su và vật liệu nhựa tổng hợp, kiểm tra độ nứt, gãy của các loại cáp khi phơi nhiễm ozone, kiểm tra độ phai (mất mầu) của giấy ảnh khi phơi nhiễm ozone

1. Hãng, tên nước: In USA, Mỹ

2. Chức năng:

  • Kiểm tra độ bền mầu của tơ sợi như Denim
  • Kiểm tra độ phơi nhiễm ozone của cao su và vật liệu nhựa tổng hợp
  • Kiểm tra độ nứt, gãy của các loại cáp khi phơi nhiễm ozone
  • Kiểm tra độ phai (mất mầu) của giấy ảnh khi phơi nhiễm ozone

3. Nơi lắp đặt: Phòng 101, nhà A13, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH&CN (18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)

4. Thông số kỹ thuật:

  • Kích thước buồng: 512,76 x 508 x 509,59 mm
  • Mẫu thử: Lên tới 24 kích thước mẫu theo tiêu chuẩn AATCC-109
  • Nồng độ ozone: từ 1 đến 5ppm