Phân tích các kim loại trong các mẫu môi trường, hoá học, đất, nước, dược phẩm, thực phẩm ở nồng độ ppb.

1. Hãng, tên nước: Thermo Scientific - Đức

2. Chức năng: Hệ thống máy quang phổ hấp thụ nguyên tử hiện đại, thế hệ mới nhất,tự động hoàn toàn cho phân tích các kim loại (Hg, Cu, Ni, Cd, Cr, Co, Fe, Pb, Mn, Ca. As, Zn, Al, Si, Na, K, Bo, Bi, Se, Sb) trong các mẫu môi trường, hoá học, đất, nước, dược phẩm, thực phẩm, sinh phẩm ở nồng độ ppb.

3. Nơi lắp đặt: Phòng 204, nhà A12, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH&CN 

4. Thông số kỹ thuật:

  • Thân máy chính quang phổ hấp thụ nguyên tử thế hệ iCE 3500
  • Hệ thống phân tích ngọn lửa
  • Bộ phận bay hydrid hóa, bay hơi lạnh VP100 Continuous Flow Vapour System sử dụng để phân tích As, Se, Ge, Bi, Pb, Te, Sb, Sn và Hg