Xác định các nhóm chức đặc trưng của vật liệu

1. Hãng, tên nước: Thermo Scientific - Mỹ

2. Chức năng: Xác định các nhóm chức đặc trưng của vật liệu ở dạng rắn và lỏng ở các chế dộ khác nhau như đo truyền qua cũng như phản xạ toàn phần.

3. Nơi lắp đặt: Phòng 209, nhà A12, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH&CN (số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)

4. Thông số kỹ thuật của thiết bị:

  • Thiết bị đáp ứng theo các tiêu chuẩn ASTM E1421, ISO 9001
  • Độ phân giải tiêu chuẩn 0,4 cm-1(đa dạng từ 64 đến 0,4 cm-1)
  • Độ tuyến tính theo tiêu chuẩn ASTM < 0,1%T
  • Tỷ lệ tín hiệu so với độ nhiễu trong 1 phút là 35,000:1
  • Độ chính xác bước sóng: 0.01 cm-1tại 2000 cm-1
  • Tính năng quét nhanh (Rapid scan) : 40 lần/giây
  • Có chế độ Auto - Tune